Menu
Informacje

Żłobek Samorządowy nr 6
Oś.Piastów 42, 31-625 Kraków
tel. 12 6485571
Placówka czynna w godz. 6 do 17
Deklaracja dostępności

Program MALUCH+ 2021


”Maluch +2021” to kontynuacja – utrzymanie miejsc w żłobku stworzonych w grudniu 2014 r. z resortowego programu „Maluch”.

Polega on na zapewnieniu miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Program ma na celu zwiększenie ilości miejsc w Żłobku o dodatkowe 15 miejsc.

W ramach programu dokonano adaptacji i pełnego wyposażenia pomieszczeń na sale pobytu dzieci, wraz z niezbędną infrastrukturą.
Copyright by www.zlobek6.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.